UGL kurs – Stockholm, Göteborg & Malmö

UGL kursHär får tips och råd om UGL och hur du hittar rätt UGL kurs i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige. Totalt finns det ca 500 registrerade UGL-handledare vilket gör att det kan vara svårt och tidskrävande att hitta rätt UGL.

Se aktuella UGL datum & priser här.

Vad är en UGL kurs?

UGL är en mycket populär ledarskapskurs som ursprungligen kommer från Försvarsmakten. En UGL kurs genomförs under fem sammanhängande dagar vanligtvis i internatform med 8-12 deltagare. UGL kursen riktar sig till chefer och medarbetare som vill lära sig hur man fungerar i grupp och som vill utvecklas som personer. Vidare så leds en UGL kurs av två handledare som är godkända och registrerade av Försvarshögskolan.

En UGL kurs handlar i grunden om den dynamik som uppstår då två eller flera människor kommer tillsammans i grupp, arbetslag eller annan form av gruppering. En UGL kurs handlar också om hur du fungerar som ledare i förhållande till din omgivning och andra gruppmedlemmar. I kursen får du därmed värdefull kunskap och träning i hur du löser uppgifter med hänsyn till gruppens utveckling.

Syftet med UGL kurs

Syftet med en UGL kurs är att få praktisk träning i gruppdynamiska situationer genom att:

- Få erfarenhet av upplevelsebaserat lärande
- Kunna se och hantera konflikter
- Kunna kommunicera direkt och tydligt
- Kunna ge och ta utvecklande feedback
- Kunna urskilja olika stadier i gruppens utveckling
- Förstå att det finns behov av olika ledarstilar
- Uppnå ökat självförtroende och insikt

Metoden bakom UGL kurser

En UGL kurs baseras på upplevelsebaserat lärande som innebär att gruppen ställs inför olika uppgifter som den skall hantera. Som deltagare lär du dig nya sätt att tänka baserat på dina handlingar och reflektioner under utbildningen. Utbildningen genomförs utifrån filosofin om att det är individen själv som är den enda som kan vara aktiv på ett sådant sätt att det sker ett lärande. Utbildarens roll är att skapa lämpliga yttre förutsättningar för lärande och personlig utveckling.

En UGL kurs förutsätter att du som deltagare är beredd att ta ansvar för ditt lärande och att du engagerar dig i utbildningens olika aktiviteter. För att kunna göra detta bör du ha jämvikt i din livssituation. UGL är därför ingen lösning för personer med svåra personliga problem.

Innehåll i en UGL kurs

- Självkännedom/självinsikt
- Ökat självförtroende
- Värderingar
- Kommunikation
- Att ta och ge feedback
- Konflikthantering
- Gruppers utveckling
- Situationsanpassat ledarskap
- Olika ledarskapsstilar
- Beslutsfattande

Bra att tänka på vid valet av UGL kurs

När du ska välja UGL kurs kan det vara bra att tänka på följande:

- En UGL kurs förutsätter aktivt deltagande under fem dagar och kvällar på internat
- En UGL kurs kan inte genomföras tillsammans med vänner eller kollegor
- En UGL kurs är inte att rekommendera om du har svåra personliga eller sociala problem
- Kontrollera alltid att kursen leds av kvalificerade UGL-handledare

Lite UGL-historia

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, är en grundläggande ledarskapsutbildning som ursprungligen kommer från det svenska försvaret. Grundidén är att det är individernas inbördes relationer som styr arbetsgruppers effektivitet. Därför är det viktigt att tidigt kartlägga och utveckla en grupps relationer i syfte att skapa en väl fungerande organisation. Utbildningen grundar sig på bland annat på Susan Wheelans arbete om gruppens utveckling och mognad samt den amerikanske psykologen Will Schutz arbete med FIRO-teorin.

Idag sker utbildning enligt UGL-konceptet såväl inom försvaret som inom näringsliv och offentlig sektor. Utbildningskonceptet UGL har nyligen vidareutvecklats och finns nu i en ny version kallat UGL 2008. UGL-konceptet ägs, förvaltas och utvecklas av Försvarshögskolan.

Nyckelord

UGL-kurs, UGL kurs, UGL, kurs, utbildning, UGL-utbildning, jämför, utveckling, grupp, gruppdynamik, ledarskap, ledare, chef, ledarskapsutbildning, ledarskapskurs, teambuilding, stockholm, göteborg, malmö

Feedback Form