Situationsanpassat ledarskap

2010-07-24

Testa att situationsanpassa ditt ledarskap!

Olika ledarstilar passar mer eller mindre bra beroende på situation. En skicklig chef har förmågan att anpassa sitt sätt att coacha personalen till sammanhanget – ett mer medvetet chefskap helt enkelt.

Det finns några grundprinciper. För att kunna anpassa din ledarstil behöver du först av allt kunna bedöma situationen och förstå vilken stil som passar bäst – du behöver kunna ställa diagnos. För det andra måste du vara kapabel att växla mellan stilarna. Det är en sak att i teorin ta till sig en ledarstil och en helt annan att praktisera den. Sist men inte minst ska du kunna kommunicera detta till dina kollegor. Om ni alla är införstådda med vilka förväntningar och krav ni har på varandra, och hur du som chef ska jobba för att detta ska uppnås har ni förutsättningar att lyckas bra i ert arbete.

Lämna en kommentarFeedback Form