Bli en bättre chef

2011-08-31

Är du förälder kan du dra nytta av dina erfarenheter av barnuppfostran på jobbet. Att bli förälder innebär att du oundvikligen kommer att lära dig nya saker. Vissa av dom färdigheterna kan du även applicera på ditt jobb.

Som förälder är tålamod nödvändigt för att ta sig genom dagen. Detsamma gäller på jobbet ibland. På samma sätt som du kan motivera ditt barn med belöningar kan du också locka dina kollegor att prestera sitt bästa genom utökade förtroenden, bonusar eller uppmuntran. Tänk dig att du är både chef och förälder till dina medarbetare, ni är som en stor familj. Och visst blir man bättre på att multitaska efter att man fått barn!  

På samma sätt kan du använda de erfarenheter du fått i jobbet hemma så klart! Delegera uppgifter till barnen och sammankalla till möte när ni behöver ta tag i problem.

Lämna en kommentar