Bli en mästare på feedback

2011-09-28

Att ge och ta emot feedback är inte alltid lätt. Vill du utveckla ditt ledarskap är det dock en viktig pusselbit. Lär dig vilka klassiska misstag du ska undvika och hur du framför ditt budskap på rätt sätt så kommer du få lättare att kommunicera med din personal i framtiden.

Att framföra kritik kommer alltid att kräva eftertanke. Ofta blir den initiala impulsen att förneka och bortförklara. Du behöver hålla ut och ta dig förbi den diskussionen innan ni konstruktivt kan utvärdera utvecklingsalternativen. Förklara pedagogiskt och se till att den person du pratar med verkligen förstår kritiken. Det kan vara tufft, men är nödvändigt. Visa att det inte är personligt utan att det handlar om beteenden som kan förbättras. Lyckas du med detta är chansen stor att ni kan få till en verkligen förändring och förbättring på arbetsplatsen.

Lämna en kommentar