Emotionell intelligens

2011-04-30

Att kunna känna med dina medarbetare, förstå hur de tänker och anpassa dig därefter är en fördel inte bara för dig utan för hela gruppen. Det gör samarbetet smidigare och du kommer att bli en respekterad ledare i en mer harmonisk arbetsgrupp.

Använd alla sinnen och kom ihåg att övning ger färdighet. Emotionell intelligens går att träna, precis som kondition och styrka. Diskutera med andra hur man kan agera i olika situationer, du kommer att bli förvånad över hur många olika sätt det finns att hantera saker på.

Vilken stämning råder i gruppen? Försök utstråla lugn i oroliga tider medan en passiv och loj grupp kommer att kräva en entusiasmerande chef. Du behöver inte ändra din personlighet, det kommer bara att kännas påklistrat men lär dig att plocka fram alla de olika sidor som redan finns inom dig och utnyttja hela ditt register. 

Lämna en kommentar