Hitta din grupps styrka

2011-02-22

Varje arbetsgrupp är unik och har sina specifika styrkor och svagheter. Lika viktigt som det är att identifiera era mindre bra sidor är det att veta vad ni faktiskt är duktiga på. Då kan ni bygga vidare på era fördelar och bli en starkare grupp tillsammans.

Genom övningar och teambuilding lär ni känna varandra bättre. Ta er tid för grupputveckling, ni tjänar på det i längden när missförstånd och konflikter kan undvikas. Försök att förflytta er från er vardagliga miljö och ses på en neutral plats som alla är nya för. Ett hotell, sportanläggning eller kanske en park kan vara platser som gör att ni alla kan känna er som likar.

För att kunna utvecklas är det viktigt att alla kommer till tals, även dom som normalt inte brukar yttra sig. Det kan uppmuntras genom mindre grupparbeten eller genom informella lekar som gör att alla kan slappna av.

Lämna en kommentar