Klassiska CV-misstag

2011-07-31

För att skriva ett riktigt bra CV måste du kunna sälja dig själv. Föreställ dig att du är rekryterare. Vilken information är viktig för dom, vilka sidor av dig själv bör du lyfta fram?

Börja med det viktigaste. Fångar du inte rekryterarens intresse direkt är risken stor att dom inte kommer att läsa igenom hela din resumé och därmed missa fakta om dig som är av vikt för jobbet. Inkludera konkreta exempel på saker du åstadkommit, förbättrat och bidragit med i dina tidigare anställningar.

Att inkludera ett foto är inte alltid att rekommendera. Om det är så att du känner att du vill ha med ett foto är det viktigt att det är ett professionellt foto och inte något hämtat från semestern. Ett CV ska framställa din professionella sida och bortse från dina privata erfarenheter. Därför är det också bra att exkludera irrelevanta fritidsintressen och familjesituation. Sist men inte minst – ett enda stavfel kan fälla dig – korrläs till du är 100 % säker på att allt är rättstavat.  

Lämna en kommentar