Respektera individen

2012-03-22

Visst är det bra att fokusera på gruppdynamiken men ibland behöver man se varje individ var för sig för att verkligen kunna förstå sig på hur man kan förbättra arbetsmiljön och effektiviteten.

Vi är alla olika. Att skapa väl fungerande grupper kräver att du tar hänsyn till alla de olika personligheter som utgör arbetsgruppen. En dag med teambuilding kan vara himmelriket för vissa och helvetet för andra. Ta dig tid att lära känna varje person och även om du inte fungerar på samma sätt, respektera allas metoder och arbetssätt. Oftast finns det uppgifter som passar alla. Försök optimera sättet ni jobbar på genom att undersöka varje persons styrkor och svagheter. Kanske kan ni byta uppgifter och på det sättet göra alla gladare? Låt den utåtriktade och sociala sköta säljet och den goda organisatören vara projektledare.

Lämna en kommentar