Så får du personalen att bli bättre säljare

2010-04-14

Sa-far-du-personalen-att-bli-battre-saljare För att personalen ska bli bättre säljare är det viktigt att de vet vilket mål som företaget har. Vilken affärsidé har företaget och hur ska ni tillsammans jobba för att komma dit? Delaktighet och inflytande är två viktiga ledord. Ju mer inflytande personalen har, desto mer engagemang visar de upp.

Om du hittar en person som har en naturlig talang för försäljning och att få folk att få förtroende för honom så är det viktigt att uppmuntra säljartalangen. Ansträng dig extra noga redan vid rekryteringen för att få in engagerade och entusiastiska medarbetare, sedan gäller det bara att underhålla detta så att personen inte tappar sitt engagemang på vägen.

Tänk också på att alla i företaget är ansiktet utåt mot kunderna, inte bara säljarna. Surmulen lagerpersonal eller otrevliga personer i kundtjänsten kan slå tillbaka på försäljningen. Tänk därför på att motivera och belöna även dem. Gör dem stolta att jobba på ditt företag och se till att även de har koll på företagets vision. Till sist bör du tänka på att låta personalen ta mer ansvar. Låt dem få lösa problem med kunderna på egen hand, ge kompensation till missnöjda kunder utan att först fråga chefen och låt dem få göra undantag från reglerna ibland när det behövs. Delaktiga medarbetare är engagerade medarbetare.

Bildkälla: http://www.freedigitalphotos.net/images/Business_People_g201-Teamwork_p9651.html

Lämna en kommentar