Släpp kontrollen

2012-06-30

Det är lätt att fastna i ett kontrollbehov när saker rör sig allt snabbare omkring dig. Då är det viktigt att ta ett steg tillbaka och försöka att skapa medvetenhet kring problemet.

Om du tittar på dig själv utifrån blir det lättare att objektivt bedöma om du har ett problem. Att förändra ett beteende kan skapa obehag och kännas svårt till en början. Fundera över vad det värsta som kan hända är. När du utvärderat alternativen blir det lättare att värdera din insats.

Lär dig att delegera till andra och att lita på att det blir gjort. Allting måste inte dubbelkollas, många växer av ökat förtroende och du kan komma att bli överraskad. I längden är det bara du själv som sätter dina egna gränser.

Lämna en kommentar