Underskatta inte ditt inflytande

2010-08-31

På kontoret är vi alla beroende av varandra. Både dina bra och dåliga dagar kommer på något sätt att göra avtryck i organisationen. Gör inte misstaget att tro att just ditt agerande inte har någon effekt på dina kollegor.

Gruppdynamik och konflikthantering är något som kan behandlas på en UGL-kurs. Ett vanligt problem många möter är kollegor som inte förstår att deras handlingar och beteende påverkar resten av gruppen på grund av att de nedvärderar sig själva. Man tror helt enkelt att man är för insignifikant för att ha någon inverkan.

Sanningen är att vi alla har inflytande över våra kollegors liv. Med den insikten kommer du att lägga en annan eftertanke bakom dina handlingar och bli mer medveten om din roll i gruppen. Använd ditt inflytande till något positivt. Då är du med och skapar en god cirkel där du hjälper övriga att uppnå samma insikt som du nått.

Lämna en kommentar