Grupputveckling

2010-06-26

I många sammanhang i yrkeslivet jobbar vi i olika gruppkonstellationer. Hur gruppen fungerar kan vara en källa till irritation och frustration men också inspiration och glädje i de fall samverkan går smidigt. Alla grupper, oavsett hur välfungerande, kan dock utvecklas och bli ännu bättre!

En grundförutsättning för gruppövningar är öppenhet för nya influenser och en vilja att utvecklas. Övningar som ger bättre självinsikt kan för många bli ”ögonöppnare” då man får tillfälle att se sig själv och sin roll i gruppen ur nya perspektiv. Ökad självinsikt kan leda till större förståelse för andra människor och deras beteendemönster. En annan kritisk aspekt för många grupper är kommunikation – och på det här området finns ofta stora rum för förbättringar. Att bli medveten om hur ni kommunicerar hjälper er att optimera informationsflöden vilket ger många positiva influenser till organisationen. Överhuvudtaget är det nyttigt för alla grupper att då och då sätta sig ner och fundera över vad som fungerar bra och mindre bra hos just er.

Lämna en kommentar