Artiklar

Hitta din grupps styrka

2011-02-22
Varje arbetsgrupp är unik och har sina specifika styrkor och svagheter. Lika viktigt som det är att identifiera era mindre bra sidor är det att veta vad ni faktiskt är duktiga på. Då kan ni bygga vidare på era fördelar och bli en starkare grupp ...

Underskatta inte ditt inflytande

2010-08-31
På kontoret är vi alla beroende av varandra. Både dina bra och dåliga dagar kommer på något sätt att göra avtryck i organisationen. Gör inte misstaget att tro att just ditt agerande inte har någon effekt på dina kollegor. Gruppdynamik och konflikthantering är något ...

Grupputveckling

2010-06-26
I många sammanhang i yrkeslivet jobbar vi i olika gruppkonstellationer. Hur gruppen fungerar kan vara en källa till irritation och frustration men också inspiration och glädje i de fall samverkan går smidigt. Alla grupper, oavsett hur välfungerande, kan dock utvecklas och bli ännu bättre! ...