Artiklar

Kan du konsten att övertyga?

2012-07-30
Hur bra är du på att få med dig andra i viktiga beslut? Kämpar du med att entusiasmera och att kunna övertyga dina medarbetare om att just ditt projekt är värt att satsa på? Du måste börja med att övertyga dig själv. Du kommer ...

Bli en mästare på feedback

2011-09-28
Att ge och ta emot feedback är inte alltid lätt. Vill du utveckla ditt ledarskap är det dock en viktig pusselbit. Lär dig vilka klassiska misstag du ska undvika och hur du framför ditt budskap på rätt sätt så kommer du få lättare att kommunicera ...

Emotionell intelligens

2011-04-30
Att kunna känna med dina medarbetare, förstå hur de tänker och anpassa dig därefter är en fördel inte bara för dig utan för hela gruppen. Det gör samarbetet smidigare och du kommer att bli en respekterad ledare i en mer harmonisk arbetsgrupp. Använd ...

Drömchef

2011-03-31
Olika chefstyper passar olika personligheter. Den organiserade och mikrostyrande är en dröm för vissa medan andra vill ha en inspirerande och kreativ chef. Vem passar din personlighet - vem är din drömchef? De flesta av oss har en chef och ...

Situationsanpassat ledarskap

2010-07-24
Testa att situationsanpassa ditt ledarskap! Olika ledarstilar passar mer eller mindre bra beroende på situation. En skicklig chef har förmågan att anpassa sitt sätt att coacha personalen till sammanhanget – ett mer medvetet chefskap helt enkelt. Det finns några grundprinciper. För att kunna ...

Så blir du en bra chef

Så blir du en bra chef
2010-04-16
En bra chef är viktigt för hela företaget. De anställda har respekt och ser upp till en bra ledare. En bra chef tar ansvaret för sina anställda och deras miljö. Han eller hon lyssnar på medarbetarna och låter dem vara delaktiga. Här är våra ...

Så får du personalen att bli bättre säljare

Så får du personalen att bli bättre säljare
2010-04-14
För att personalen ska bli bättre säljare är det viktigt att de vet vilket mål som företaget har. Vilken affärsidé har företaget och hur ska ni tillsammans jobba för att komma dit? Delaktighet och inflytande är två viktiga ledord. Ju mer inflytande personalen har, ...