Artiklar

Så får du personalen att bli bättre säljare

Så får du personalen att bli bättre säljare
2010-04-14
För att personalen ska bli bättre säljare är det viktigt att de vet vilket mål som företaget har. Vilken affärsidé har företaget och hur ska ni tillsammans jobba för att komma dit? Delaktighet och inflytande är två viktiga ledord. Ju mer inflytande personalen har, ...